“Kandyd, czyli optymizm”, jest to satyryczna powiastka, której autorem jest francuski filozof Voltaire. Kandyd audiobook, pozwoli nam w bardzo wygodny sposób, zapoznać się z pełną treścią lektury, czytaną przez lektora. Po raz pierwszy, książka w wersji papierowej, została wydana w 1759 roku. Voltaire, żył w epoce Oświecenia i urodził 21 listopada 1694 roku w Paryżu.

Określenie Voltaire, było jedynie pseudonimem przyjętym przez francuskiego pisarza, którego właściwe imię i nazwisko brzmiało Francois – Marie Arouet. Czego dowiemy się słuchając nagrania Kandyd audiobook? Dowiemy się tego, jak wyglądało życie tytułowego Kandyda, czyli głównego bohatera powiastki satyrycznej. Przypomnijmy, satyra w literaturze, jest gatunkiem, który ośmiesza i jednocześnie piętnuje, ukazywane w swojej treści zjawiska, obyczaje, politykę, grupy społeczne oraz panujące między nimi relacja.

O CZYM JEST AUDIOBOOK I KIM WŁAŚCIWIE BYŁ KANDYD?

Kandydat, pochodził z wyższej warstwy społecznej, jaką w epoce Oświecenia we Francji, była arystokracja, i prowadził wygodne życie, które skoncentrowane było, praktycznie na samych przyjemnościach. Przyglądając się temu, od strony czytelnika, możemy odnieść wrażenie, że to istny “raj na ziemi”, a sam Kandyd, miał się, jak tak zwany “pączek w maśle”. Jest tak jednak, tylko na początku książki. Słuchając dalszej części Kandyd audiobooka, dowiemy się, że młodzieniec, mieszkał na zamku w Westfalii, a jego preceptorem, czyli domowym nauczycielem i wychowawcą, był człowiek o imieniu Panglossa. Panglossa, dzięki codziennie prowadzonym lekcjom, zdołał uświadomić Kandyda w pojęciu tego, czym jest oraz czego dotyczy, leibnizowska filozofia optymizmu. Nieszczęśliwy splot, kilku niezależnych od siebie wydarzeń, sprawił, że dotychczasowe życie Kandyda, uległo gwałtownej przemianie. Młodzieniec, zmuszony został do opuszczenia zamku w Westfalii i udania się w tułaczkę po świecie. Nie miał do tego, żadnego przygotowania, oprócz wcześniej nabytej od Panglossy, wiedzy. Kandyd, jak do tej pory, nie musiał się mierzyć z wyzwaniami i problemami, jakie związane są z rzeczywistością, żyjących we Francji i  pochodzących z niższych warstw społecznych, zwykłych ludzi. Nowa sytuacja sprawia, że Kandyd, ma niepowtarzalną okazję do sprawdzenia tego, czy leibnizowska filozofia optymizmu, jest autentyczna i czy jej zasady, mogą mieć swoje potwierdzenie w praktyce.

LEIBNIZOWSKA FILOZOFIA OPTYMIZMU, A DOŚWIADCZENIA KANDYDA.

Kandyd audiobook, dostarczy nam wielu emocjonujących wrażeń, związanych z niewiarygodnymi wprost przygodami, tułającego się po świecie, wygnanego z domu, młodego arystokraty. Kandyd, co chwila, zmuszony jest zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy i podważać przekazaną mu przez Panglossę wiedzę. Zbudowaną w oparciu o leibnizowską wiarę w to, że “prawdy filozoficzne i religijne, nie mogą sobie zaprzeczać, ponieważ rozum i wiara, są darami Bożymi”. Ustalony świat Kandyda oraz jego wiara w dobroć, ponoszą niestety nieunikniony szwank. Nowa rzeczywistość, którą poznaje Kandyd, jest zupełnie inna, niż mógł sobie to wyobrazić. Na końcu powiastki Kandyd audiobook, dowiemy się, że młodzieniec ostatecznie, porzuca swoje dotychczasowe przekonania, co do tego, że żyjemy na “najlepszym z możliwych światów”. Tezą, jaką Voltaire, wysnuwa podsumowując przygody Kandyda, jest twierdzenie, które mówi o tym, że każdy z nas powinien “uprawiać własny ogródek”.

KILKA CIEKAWOSTEK NA JEJ TEMAT TEJ POZYCJI

“Kandyd, czyli optymizm”, jest opowieścią bardzo pouczającą, jednak warto zaznaczyć, że jej autor, nie do końca w sposób poprawny, trzymał się faktów związanych z filozofią, stworzoną przez niemieckiego matematyka i dyplomatę, G.W. Leibniz’a. Dlatego książka Voltaire’a, nie może być naukowym dowodem na to, że leibnizowska filozofia optymizmu, nie posiada swoich rzeczywistych potwierdzeń. Warto wiedzieć, że Gottfried Wilhelm Leibniz, w swojej pracy badawczej, zajmował się głównie liczbami i matematyką, które nie mają związku ze wszystkimi aspektami czy też wydarzeniami, jakich możemy doświadczyć, żyjąc w otaczającej nas na co dzień, rzeczywistości społecznej.